Welkom bij ‘Vrienden van de Nevelhorst’ Didam

Opgericht 7 September 2010.   Stichting ´Vrienden van de Nevelhorst` zet zich in voor het beheer, behoud, en onderhoud van ’t natuurgebied rondom Westernboerderij de Baerle, en het recreatiegebied rondom waterplas de Nevelhorst te Didam. Deze stichting komt voort door initiatieven van o.a. buurtbewoners, Scouting Didam en IVN die bij elkaar zijn gebracht door Staatsbosbeheer District Achterhoek. 

Zwerfafval, onbegaanbare wandelpaden en een troosteloze natuur.  De Nevelhorst en het natuurgebied in Didam dreigde af te glijden tot een onbegaanbaar gebied.
In de stichting ‘Vrienden van de Nevelhorst’ hebben zich vrijwilligers verenigd die maar één doel hebben:
het natuur gebied weer tot parel van Didam te promoveren. Zodat ook onze kinderen er later weer van kunnen genieten.


Informatie LINK Facebook.

Webhosting gesponsord door: RobEnde Internet Services