Reacties uitgeschakeld voor Herinrichting Nevelhorst.

Herinrichting Nevelhorst.

LeisureLands gaat de Nevelhorst opnieuw inrichten. Daardoor sluit het gebied beter aan bij de behoeften van de recreanten. Onderdeel van dit plan was het aanbermen om een wandelpad (onderlangs het water) rondom de Nevelhorst mogelijk te maken. Welnu het aanbermen aan de Noordzijde ( langs de Vincwijcweg) gaat niet door. ! Dit n.a.v. een Quik Flora en Fauna-scan . Dit natuuronderzoek heeft n.m. uitgewezen dat langs de Vincwijcweg het leefgebied is van o.a. de ijsvogel. Daardoor is het aanbermen van de noordzijde van de kaart, behoudens het creèren van een voorziening voor de Triatlon, waarvoor nadere uitwerking nodig is, in overleg met deze vereniging. De zuid- en westzijde worden ongewijzigd, conform de plannen, uitgevoerd. Bovenstaande is besproken tijdens een overleg met Leisure Lands, Stichting Vrienden van de Nevelhorst, de wijkraad Greffelkamp, en een vertegenwoordiging van de gemeente Montferland. Al met al een zeer goede oplossing voor dit gebied.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Webhosting gesponsord door: RobEnde Internet Services